Υπηρεσίες


Δωρεάν ενημερωτική συνάντηση

Προκειμένου να ενημερωθείτε περαιτέρω και να διευκολυνθείτε στην απόφαση αν σας ταιριάζουν οι υπηρεσίες μας, μπορείτε να μας καλέσετε και να κλείσετε μια δωρεάν συνάντηση.

Ατομικό πρόγραμμα

Αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα που προσφέρουμε, στα πλαίσια του οποίου είναι διαθέσιμες για εφαρμογή και εξερεύνηση όλες οι τεχνικές και στρατηγικές Δυναμικής Ψυχολογίας της Διατροφής και της Διατροφής Νου και Σώματος. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται απόλυτα πάνω στον ενδιαφερόμενο και τις ανάγκες του. Συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα για μία ώρα, είτε από κοντά, είτε μέσω Internet. Μετά την κάθε συνεδρία ακολουθεί email με τα σημαντικότερα θέματα που συζητήσαμε και ιδέες για πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση. Δεν υπάρχει προκαθορισμένος ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός συναντήσεων. Μπορεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα θεματολογίας μας και η διάρκειά του ορίζεται αποκλειστικά από τις ανάγκες του ατόμου.

Ομαδικό πρόγραμμα

Το ομαδικό πρόγραμμα εστιάζει στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται και στο Ατομικό Πρόγραμμα. Κάθε βδομάδα λαμβάνει χώρα μία συνεδρία όπου παρουσιάζεται και αναλύεται μία από τις αρχές, ενώ παράλληλα δίνονται «ασκήσεις» για το σπίτι και οδηγίες εφαρμογής. Μετά από κάθε παρουσίαση, ακολουθεί συζήτηση, ενώ δίνονται και γραπτές σημειώσεις. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ομάδες τριών έως έξι ατόμων και συνδυάζει προσωπική καθοδήγηση και σεμιναριακού τύπου ενημέρωση, εντός του υποστηρικτικού περιβάλλοντος μιας ομάδας. Συνήθως η ύλη καλύπτεται μέσα σε τρεις μήνες, αλλά η διάρκεια και η κατεύθυνση εξαρτάται από τα ίδια τα μέλη της ομάδας.

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια έχουν συνήθως διάρκεια από έξι έως ενννέα ωρών, συνολικά, οι οποίες καλύπτονται μέσα σε προκαθορισμένο αριθμό συναντήσεων. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την προσέγγισή μας, δίνονται ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση, ενώ μοιράζονται και αναλυτικές σημειώσεις.

Επαγγελματικές Παρουσιάσεις & Ομιλίες

Για εταιρικά περιβάλλοντα, διοργανώνονται εξειδικευμένες παρουσιάσεις σχετικά με την προσέγγιση στα θέματα διατροφικής συμπεριφοράς και υγείας που παρουσιάζουμε σε αυτές τις σελίδες, καθώς και στοχευμένα σε θέματα διαχείρισης στρες, διαχείρισης ενέργειας, χρόνιας κόπωσης και αύξησης παραγωγικότητας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσα από οποιοδήποτε είδος προγράμματος: ατομικών συναντήσεων, ομαδικών συναντήσεων ή σεμιναρίων.

Τρόποι συνεργασίας

Οι παρακάτω τρόποι επαφής και συνεργασίας ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες και τα προγράμματα, εκτός εάν κάπου ορίζεται διαφορετικά.

  • Προσωπικές συναντήσεις στα γραφεία μας
  • Online (Skype, Google Hangouts, Viber, Messenger video, Zoom)
  • Τηλεφωνικά