Ψυχολογία της διατροφής


Dynamic Eating Psychology

Η Δυναμική Ψυχολογία της Διατροφής είναι ένα σημαντικό νέο πεδίο που αναπτύχθηκε από τον Marc David , ιδρυτή του Ινστιτούτου για την Ψυχολογία της Διατροφής (Institute for the Psychology of Eating). Είναι μια προσέγγιση θετική, η οποία προσφέρει στον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τη σχέση του με την τροφή και το φαγητό. Ο καθένας από εμάς έχει μια μοναδική και διαρκώς μεταβαλλόμενη σχέση με το φαγητό. Η Δυναμική Ψυχολογία της Διατροφής επιβεβαιώνει την πρωταρχική σημαντικότητα αυτής της σχέσης. Βλέπει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με το φαγητό, τα κιλά μας και την υγεία μας όχι σαν ένδειξη ότι κάτι έχει χαλάσει ή ότι κάτι πάει στραβά με εμάς, αλλά σαν μια εξαιρετική ευκαιρία να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε.

Παλιότερα, η ψυχολογία της διατροφής περιοριζόταν σε εκείνους τους ανθρώπους με κλινικές διατροφικές διαταραχές, όπως ανορεξία και βουλιμία. Η Δυναμική Ψυχολογία της Διατροφής όμως, απευθύνεται σε όλους και προσφέρεται για τον καθένα. Αποδέχεται ότι η σχέση μας με το φαγητό και η συμπεριφορά μας σε σχέση με αυτό έχει σημαντικά μαθήματα να μας διδάξει, εάν επιλέξουμε να τα ακούσουμε. Και αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το φαγητό, το βάρος και την υγεία μας είναι στενά συνδεδεμένες με άλλες θεμελιώδεις διαστάσεις της ζωής μας – τις σχέσεις μας, την οικογένεια, την εργασία, τη σεξουαλικότητα, την αναζήτησή μας για νόημα και αυτοεκπλήρωση και πολλά άλλα. 

Eating Psychology Coaching

Ως φυσική προέκταση της Δυναμικής Ψυχολογίας της Διατροφής, το Eating Psychology Coaching (προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη στην ψυχολογία της διατροφής) είναι μια συναρπαστική και καινοτόμος προσέγγιση που αναπτύχθηκε επίσης από τον Marc David και το Institute for the Psychology of Eating. Αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα θέματα βάρους, αδηφαγίας (binge eating), υπερφαγίας (overeating), συναισθηματικής υπερφαγίας (emotional eating), προκλήσεις σε σχέση με την προσωπική εικόνα που έχουμε για το σώμα μας (body image), τις αιώνιες, ατελείωτες και επαναλαμβανόμενες δίαιτες (yo-yo dieting), καθώς και ποικιλία ζητημάτων υγείας και σωματικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως η λειτουργία της πέψης, η αίσθηση κόπωσης, η πεσμένη ή ευμετάβλητη διάθεση, η λειτουργία του ανοσοποιητικού και άλλα.

Η προσέγγιση που ακολουθεί ένας Eating Psychology Coach είναι θετική και εμψυχωτική. Με βάση τις αρχές της Δυναμικής Ψυχολογίας της Διατροφής, βλέπει τις διατροφικές προκλήσεις όχι ως ένδειξη ότι «κάτι δεν πάει καλά με σένα», αλλά ως περιοχές όπου μπορούμε να διερευνήσουμε πληρέστερα κάποιες από τις προσωπικές διαστάσεις της ζωής μας που έχουν αντίκτυπο στον τρόπο που τρεφόμαστε, στο βάρος μας και στην υγεία μας. Δουλεύοντας στοχευμένα πάνω στις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς προσωπικά, η πιθανότητα να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα αυξάνεται.

Η αποστολή του Eating Psychology Coach είναι να παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση και να μεταδίδει διατροφικές αρχές, στρατηγικές και πρακτικές που υποστηρίζουν την υγιή λειτουργία του σώματος, που είναι εφαρμόσιμες και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακροχρόνια και να φέρουν αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε μια δωρεάν ενημερωτική συνάντηση!