Προσωπική Ανάπτυξη


Απόλυτη ευθύνη για τη ζωή μας

Ελευθερία και Δυνατότητα Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι συγχέουν τις έννοιες «ελευθερία» και «δυνατότητα». Για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε σαν άνθρωποι, να ωριμάσουμε και να αυτοπραγματωθούμε, χρειάζεται να διαχωρίσουμε τις δύο έννοιες, καθώς και τις συνέπειες που προκύπτουν από την αναγνώριση αυτών των διαφορών.  Δυνατότητα σημαίνει «υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή […]